2006.03.23 Bezpłatne oprogramowanie. Już legalne

Rozsądek zwycięża, choć rzadko.

"Rzeczpospolita 2006-03-23
Darmowy program dla wszystkich bez podatku
Przemysław Wojtasik
Co do zasady darmowe przekazanie praw do programu komputerowego powoduje powstanie przychodu u nowego użytkownika. Jest to bowiem nieodpłatne świadczenie wyceniane według ceny rynkowej (stosowanej w obrocie prawami tego samego rodzaju). Inaczej będzie przy ogólnodostępnych i bezpłatnych programach rozprowadzanych np. przez Internet. W interpretacji z 10 marca br. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jeśli bezpłatny program komputerowy jest dostępny dla każdego zainteresowanego, to jego nowy użytkownik nie musi wykazywać przychodu. Podobne stanowisko prezentowały już wcześniej urzędy skarbowe w swoich wyjaśnieniach."

Powyższy tekst nawiązuje do wcześniejszych interpretacji urzędów skarbowych, które kwestionowały używanie darmowego oprogramowanie. Przedsiębiorcy, który wpisał do ewidencji środków trwałych system operacyjny linux, oraz pakiet biurowy OpenOffice - obydwa z wartościami 0,00 zł, sugerowano osiągnięcie zysku, na zasadzie przepisu o "nieodpłatnym świadczeniu". Do określenia tego zysku założono wartość systemu Windows i pakietu Office (oczywiście BOX), co dawało interesującą kwotę do opodatkowania około 3.000 zł.

źródło: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_060323/firma_a_6.html
oraz Ministerstwo Finansów w interpretacji z 10 marca br. (PB3/GM-821312/06/144).