2006.09.06 Sprzedawcy DVD straszą klientów

Jak każdy wie, prawa autorskie mają autorzy, a raczej koncerny, które nabyły te prawa od autorów. Sprzedają później różne dobra, kasety video, płyty cd, dvd z muzyką, filmami, oprogramowaniem itd.
Nabywca nie ma już praw autorskich, właściwie nie ma prawie żadnych praw. Oczywiście ma prawo zapłacić bądź nie zapłacić, ale po zakupie już niewiele może.

Sprzedawcy DVD straszą klientów
Gazeta.pl / Kto się boi napisów na płytach DVD

"Płyta przeznaczona tylko do użytku domowego. Wszystkie inne prawa są zastrzeżone. Użytkowanie płyty w takich miejscach, jak hotele, autobusy, statki, pociągi, samoloty, kluby, szpitale, szkoły itp. możliwe jest tylko po uzyskaniu zezwolenia od dystrybutora. (…) Nieautoryzowane eksportowanie, importowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, wypożyczanie, wymiana, odsprzedaż, wynajem, leasing, wykorzystywanie do pokazów publicznych, nadawanie telewizyjne całości lub fragmentu treści tej płyty jest zabronione. Naruszenie wyżej wymienionych zastrzeżeń grozi sankcjami cywilnymi i karnymi z pozbawieniem wolności włącznie".

Polskie prawo autorskie gwarantuje nam prawo do tzw. prywatnego użytku domowego. Polega on m.in. na tym, że możemy skopiować kupiony w sklepie film dla dziecka albo wypożyczyć do obejrzenia płytę DVD babci, cioci lub przyjaciółce. I nie musimy nikogo prosić o zgodę. Co więcej, możemy zanieść film do szkoły i zorganizować projekcję dla całej klasy, bo prawo autorskie gwarantuje dostęp do dóbr kultury instytucjom naukowym i oświatowym. Tymczasem z napisów zamieszczanych na płytach często wynika, że oglądanie filmu w szkole również wymaga zezwolenia od dystrybutora.

Wypowiedź Macieja B., który zaskarżył te napisy w UOKiK: "(…) Denerwowało mnie poczucie asymetrii. Wielkie koncerny medialne i rozrywkowe ciągle przypominają nam, że prawa autorskiego należy przestrzegać i walczą o zaostrzenie kar za jego łamanie. Jednak same już nie stosują się do tego samego prawa."

2007.02.09 Postępowanie UOKiK przeciwko Warner Bros

.
.
.
.
.
2007.05.28 Vision Film zmienia napisy kwestionowane przez UOKiK
cyt. za Vision Film:
"Z dniem 1.06.2007 treść informacji na temat zakresu prawnoautorskiej ochrony utworów zostanie zmieniona na następującą:
Ostrzeżenie:
Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Niniejsza płyta DVD obejmująca również ścieżkę dźwiękową przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej płyty DVD lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Niniejsza płyta DVD nie może być przedmiotem eksportu, odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji. "