2007.06.03 VZM. Zwrot podatku za materiały budowlane. Ściągnij program

Pity w czerwcu? To pomyłka! Nawet najwięksi spóźnialscy rozliczyli się już w kwietniu. Być może jednak i ty powinieneś złożyć w urzędzie skarbowym druk VZM-1, czyli wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

vzm_m.jpg

Przed 1 maja 2004 roku, czyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, podatek VAT na większość materiałów budowlanych w Polsce wynosił 7 proc. Polski rząd, naciskany przez UE, bardzo długo upierał się przy utrzymaniu tej stawki, argumentując to koniecznością wspierania inwestycji mieszkaniowych.
Ostatecznie podniósł stawkę, lecz aby złagodzić skutki tego posunięcia zapowiedział wprowadzenie przepisów o zwrocie VAT dla osób budujących własny dom lub prowadzących remont. Przepisy te, mimo oporów Ministerstwa Finansów (które szacowało koszt ustawy na 4,5 - 18 mld zł) weszły w życie 1 stycznia 2006 roku.
Zgodnie z ustawą rekompensaty dotyczą wydatków na cele budowlane, udokumentowane fakturami, za okres od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku. Termin złożenia wniosków VZM-1 do dnia 30 czerwca br.

Typowe kłopoty

Ustawa umożliwia dwie formy składania wniosków o zwrot VAT. Jednorazowo - na koniec inwestycji, bądź co roku - w trakcie jej trwania. Podatnicy, którzy nie złożyli wniosku w ubiegłym roku (pierwsze składano do 30 czerwca 2006 roku) nadal posiadają prawo do rozliczenia wszystkich wydatków, jakie ponieśli od 1 maja 2004 roku, o ile posiadają faktury, które te wydatki udokumentują.

W związku ze zwrotem VAT przewijają się stale dwa zjawiska. Pierwsze, to powszechna nieświadomość co do tego, że zbieranie faktur za materiały budowlane po 1 stycznia 2006 roku nadal ma sens. Powszechny komunikat, który dotarł do społeczeństwa brzmiał tak: "od 31 grudnia 2005 roku zlikwidowana została jedna z najpopularniejszych ulg - ulga remontowa". W tle, bez echa, pojawiły się przepisy o zwrocie VAT z materiałów budowlanych.
Druga sprawa to klasyfikacja materiałów, tzw. PKWiU. Do dnia wejścia do Unii sprzedawcy mieli obowiązek uzasadniać stosowanie stawki 7 proc. odpowiednim symbolem PKWiU. Od 1 maja 2004 roku stawka wzrosła do 22 proc. i z tego obowiązku sprzedawcy zostali automatycznie uwolnieni. Jednak przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2006 roku uzależniły zwrot VAT właśnie od tej klasyfikacji (zobacz: załącznik do obwieszczenia MTiB z dnia 30.12.2005).

Co zrobić gdy faktura nie zawiera PKWiU?

Najprościej jest zwrócić się do sprzedawcy o odnalezienie brakujących symboli. Możemy się spotkać z argumentacją, że firmy nie mają obowiązku odszukiwać takich informacji, zwykle jednak pomaga przypomnienie o pewnej zależności: "jeden niezadowolony klient jest gorszy od dziesięciu zadowolonych". Handlowcy już od roku stykają się z tym zjawiskiem, stąd prośby zwykle spotykają się ze zrozumieniem, część firm zresztą powróciła do stosowania PKWiU na swoich fakturach. Oczywiście tak uzyskanych numerów nie wolno nanosić ręcznie na posiadane faktury VAT, faktura nie może zawierać poprawek. Dla urzędów skarbowych w zupełności wystarczy dołączona lista materiałów, z odpowiednimi numerami PKWiU, które będą uzasadniać zwrot VAT.

Skąd ściągnąć program?

Obsługa programów jest dosyć intuicyjna. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na szczegóły. Wydatki na materiały budowlane z 2004 i 2005 roku najprawdopodobniej były odliczone na zeznaniach rocznych za te lata. To nie dyskwalifikuje tych wydatków, jednak zwrot VAT jest w takiej sytuacji nieco mniejszy (55,23 proc.), dla nich przygotowano załącznik VZM-1/B, dla pozostałych wydatków (68,18 proc.) załącznik VZM-1/A. Wraz ze złożeniem wniosku VZM-1 należy złożyć kopie wszystkich faktur (oryginały do wglądu) oraz kopię pozwolenia na budowę, bądź kopię potwierdzającą tytuł prawny do lokalu (budynku).

- Formularze VZM-1 podatki.pl - program bezpłatny przy wykorzystaniu dla celów niekomercyjnych, dla celów komercyjnych 73,20 zł brutto
- e-Druki VZM - Program można testować bez opłat. Jeśli program spełnia twoje wymagania należy pobrać klucz prywatny - 6,10 zł, licencja zwykła - 30,50 zł.

Co po 1 stycznia 2008 roku?

Na podstawie aktualnych przepisów nie będzie można się ubiegać o zwrot vat po 1 stycznia 2008 roku. Mimo to sprawa nie jest ostatecznie przesądzona. Cyt. za Ernst&Young: "Andrzej Aumiller, minister budownictwa, przekazał resortowi finansów ekspertyzę przygotowaną przez Ernst & Young, z której wynika, że zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie powinien budzić zastrzeżeń Komisji Europejskiej.
– Mówimy o refundacji wydatków, a nie zwrocie VAT. Materiały budowlane pozostaną opodatkowane 22 proc. stawką i od takiej stawki Polska będzie odprowadzać pieniądze do budżetu unijnego – tłumaczy minister budownictwa."

Warto przypomnieć, że przełom 2004 i 2005 roku charakteryzował się stagnacją na rynku materiałów budowlanych, zdezorientowani podwyżką VAT klienci tak bardzo ograniczyli swoje inwestycje, że wielu przedsiębiorcom z branży budowlanej groziło widmo likwidacji działalności. Nie dysponuję szacunkami, ale przynajmniej część strat budżetu, o których wspominało Ministerstwo Finansów przed wprowadzeniem przepisów o zwrocie VAT, zostało z nawiązką zniwelowane boomem na materiały budowane, który obserwujemy od wielu miesięcy. Może to cenna wskazówka, aby taką odważną decyzję powtórzyć jeszcze raz i zgodnie z zaleceniami ministra budownictwa przedłużyć rekompensaty do roku 2012.

- Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów nt. zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r