2007.08.09 Podatki. Interpretacja prawie elektroniczna

.Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad utworzeniem interaktywnego formularza wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN), został on umieszczony na stronach (KIP) Krajowej Informacji Podatkowej.

Na stronach Krajowej Informacji Podatkowej pojawił się wczoraj elektroniczny Formularz ORD-IN. Jest to wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Dyrektorzy czterech izb skarbowych (Bydgoszcz, Katowice, Poznań i Warszawa), będą odpowiadać na pytania podatników. Opłata za wydanie wiążącej interpretacji od 1 lipca br. wynosi 75 zł, do tej pory złożenie wniosku kosztowało jedynie symboliczne 5 zł opłaty skarbowej.

Interaktywny wniosek zdecydowanie ułatwi składanie wniosków. Mechanizm, który został wykorzystany do jego zbudowania wyłapie większość prostych błędów, jakie można popełnić wypełniając formularz ręcznie (błędy w identyfikatorach, nip, regon, pesel, puste pole itp.). Po wypełnieniu formularza jest on generowany do czytelnej formy pliku PDF, który można zapisać na dysku, bądź od razu wydrukować. Dodatkową bardzo wygodną opcją jest możliwość zapisania niedokończonego wniosku do pliku, by powrócić do edycji później, ładując go z dysku. Trzeba wspomnieć, że formularz zawiera drobne błędy, w chwili obecnej nie można wpisać daty urodzenia podatnika składającego wniosek.

Prawie elektronicznie

Jak się dowiedziałem w KIP (0-801-055-055, 35 gr za min.) obecnie nie ma możliwości wysłania samego wniosku w formie elektronicznej. Wniosek należy wydrukować, podpisać, dokonać wpłatę 75 zł na konto właściwej Izby Skarbowej, a kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku, bądź przesłać w terminie 7 dni od jego złożenia.

Należy też przypuszczać, że gdy zostanie udostępniona możliwość wysyłania wniosków drogą elektroniczną nie będzie się ona cieszyła dużą popularnością. Do składania wniosków w formie elektronicznej, którą udostępnił Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku deklaracji podatkowych przepisy wymagają podobnej formy. To koszt kilkuset złotych rocznie.

Ustawa o podpisie elektronicznym jest właściwie martwa, mimo, że od podpisania jej minęło już 6 lat. Jedynym ciekawym akcentem było podpisanie jej przy użyciu podpisu elektronicznego przez ówczesnego prezydenta pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

Ile jest wart twój podpis?

Wysłałem zapytania (a jakże, pocztą elektroniczną) o koszt takiej usługi do: PCC CERTUM-Unizeto Technologies, PCCE Sigillum-PWPW, E-Telbank. Brak odzewu, kiedy ponowiłem zapytanie, podając własny kontakt telefoniczny, po kilku minutach uzyskałem (telefonicznie) szczegółową ofertę z Certum, którą przedstawiam poniżej. Pozostałe dwie firmy nie odpowiedziały.

CERTUM: Suscriptor S 01
umożliwia on:
- podpisanie dowolnego pliku;
- oznakowanie czasem dowolnego pliku;
- podpisywanie i szyfrowanie poczty elektronicznej;
- weryfikację podpisanego dokumentu;
koszt zestawu z czytnikiem USB - 401,38 zł (brutto z 22% VAT), okres ważności 1 rok

***

- Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450