2007.11.29 - 1 procent podatku. Uproszczenia ograniczają aktywność rodziców

W zeznaniach podatkowych za rok 2007 wprowadzono uproszczenie procedury przekazywania 1 procenta na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zamiast samodzielnego dokonywania przelewu wystarczy tylko wskazać OPP, a kwotę jednego procenta podatku Urząd Skarbowy przeleje za nas. Zrodziło to jednak kolejne kłopoty.

opp_m.jpg

Dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej alarmuje: "Nie da się już przekazać 1 proc. podatku dla fundacji czy stowarzyszenia na leczenie konkretnego dziecka". Dlaczego?

Dobre chęci ustawodawcy…

Możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mamy od kilku lat. W poprzednich latach przekazywanie takiej darowizny wiązało się z koniecznością samodzielnego dokonania przelewu, za który często pobierana była prowizja. Eksperci wskazywali więc na węgierskie rozwiązanie, gdzie podatnik ma jedynie wskazać w swoim zeznaniu wybraną przez siebie organizację, a przelewy dokonują automatycznie Urzędy Skarbowe. Od 1 stycznia 2007 roku w ustawie o podatku dochodowym znalazło się właśnie takie rozwiązanie.

Art. 45, ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 procent podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Takie rozwiązanie w opinii większości zaangażowanych w działalność OPP osób, będzie działać zachęcająco na tych, którzy dotąd powstrzymywali się przed dokonywaniem odliczeń na rzecz OPP, a to zaowocuje większymi środkami na realizowanie celów OPP. Okazuje się jednak, że sztywne zrezygnowanie z samodzielnego dokonywania przelewów, na wyłączne przekazanie przelewów w gestię naczelników Urzędów Skarbowych spowodowało dosłowne wylanie dziecka z kąpielą.

Co dobre dla ogółu…

Wiele OPP obejmowało swoją opieką pojedyncze, wymagające pomocy dzieci, na rzecz których obywatelską kampanię prowadzili ich rodzice. Przelewy, które w wyniku takiej bezpośredniej aktywności wpływały na określone OPP, były przeznaczane na rzecz konkretnego dziecka, którego nazwisko wskazywano na poszczególnych przelewach. W taką akcję angażowali się często nie tylko rodzice, ale i bliska rodzina czy też przyjaciele. I dawało to efekty. Od nowego roku, w wyniku uproszczenia procedury, taka aktywność wydaje się tracić sens. Nie skutkują argumenty, że zwiększone wpływy z 1 procenta zrekompensują wysiłek zaangażowanych osób. Ciężko doświadczeni życiem rodzice chcieliby mieć bezpośredni wpływ na środki, które mogą trafić do ich dzieci.

Gazeta proponuje: "Można przecież wpisywać do PIT-a nie tylko nazwę organizacji, ale także nazwisko osoby, którą chcemy obdarować. W formularzu nie ma co prawda specjalnej rubryki na takie dopiski, ale jest rubryka "Inne informacje", którą można do tego wykorzystać. A do tego jest umieszczona tuż przed rubrykami związanymi z darowiznami 1 proc. podatku."

Wydaje się jednak, że inicjatywa objęcia takich osób ulgą podatkową zależy nie tyle od dobrej woli polskiego fiskusa, ale od reakcji ustawodawcy, który weźmie pod uwagę interes słabszych członków naszego społeczeństwa, a z drugiej - aktywnych społecznie podatników. Łatwo można byłoby osiągnąć kompromis, przywracając możliwość dokonywania przelewów także według starej zasady. Osoby, które nie chciałyby skorzystać z wprowadzonych "uproszczeń" mogłyby dokonać przelewu samodzielnie, wskazując w tytule przelewu konkretne dziecko.

Przy odrobinie dobrej woli taka zmiana nie wymuszałaby zmiany druków zeznań rocznych, które zostały już opublikowane. Podatnik do swojego rozliczenia mógłby dołączyć oświadczenie, przykładowo o takiej treści: "oświadczam, że samodzielnie dokonałem przelewu na rzecz OPP, (w załączniku kserokopia przelewu), w związku z czym zwracam się z prośbą o stwierdzenie nadpłaty i zwrot wymienionej kwoty wraz z nadpłatą mojego podatku (bądź o pomniejszenie mojego należnego podatku)".