2008.01.09 Poinformuj pracodawcę o liczbie dzieci

9 stycznia mija termin złożenia oświadczenia o dokonaniu rozliczenia rocznego przez pracodawcę (PIT-12). W tym roku osoby, które będą chciały skorzystać z nowej ulgi na dzieci powinny dołożyć dodatkowe oświadczenie, w którym wskażą liczbę dzieci na które przysługuje im odliczenie.
Po zlikwidowaniu ulgi remontowej, z końcem 2005 roku, znacznie wzrosła liczba osób, które upoważniają swojego jedynego pracodawcę do dokonania rocznego obliczenia podatku, a tym samym zwalniają się z obowiązku samodzielnego rozliczenia z fiskusem. Aby skorzystać z tej formy pracownicy przed 10 stycznia mają złożyć u pracodawcy oświadczenie PIT-12, które upoważni go do sporządzenia rozliczenia rocznego.

W rozliczeniu za rok 2007 pojawiła się nowa ulga podatkowa dla osób, które wychowują dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Takie osoby nie muszą rezygnować z rozliczenia swojego pitu u pracodawcy, ponieważ nowe formularze PIT-40 (wer.15) umożliwiają mu odliczenie tej ulgi (pole 78).
Jednak, aby pracodawca uwzględnił ulgę w rozliczeniu koniecznie jest złożenie dodatkowego oświadczenia o liczbie dzieci, na które pracownikowi przysługuje odliczenie.

Przykładowe brzmienie oświadczenia:
Proszę o dokonanie w moim rozliczeniu rocznym odliczenia z tytułu wychowywania dzieci. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przysługuje mi ulga z tytułu wychowania (tu liczba dzieci). Kwota mojego odliczenia wynosi (liczba dzieci x 1145,08 zł).

Jeżeli nie złożyłeś dodatkowego oświadczenia

Zakłady pracy mają obowiązek rozliczyć swoich pracowników, którzy "przed 10 stycznia" złożą wyżej wymienione oświadczenia. Co zrobić, gdy ktoś złożył jedynie PIT-12? Wiele zależy tutaj od dobrej woli i organizacji działów księgowości, szczególnie w dużych firmach. W wielu zakładach przygotowano takie oświadczenia i przypominano pracownikom, którzy byli zainteresowani rozliczeniem dochodów przez zakład pracy, by dostarczyli takie oświadczenie.

Jeżeli jednak są z tym jakieś trudności, minął 9 stycznia, lub dział księgowości nie chce już przyjąć dodatkowego oświadczenia po terminie, to należy pamiętać, że ulgę na dzieci może rozliczyć współmałżonek, a także można uczynić to samodzielnie. Nawet jeżeli zakład pracy rozliczył pracownika bez ulgi na dzieci, a ma na to czas do 29 lutego br., podatnik może dokonać korekty i samodzielnie złożyć PIT-37 uwzględniając swoją ulgę.

PIT-12: http://mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2007/pit_12.pdf