2008.03.08 PIT Roczny 2007. Jak to zrobić?

Z odkładaniem wypełnienia zeznania rocznego jest podobnie jak z wizytą u stomatologa, przeciąganie w czasie nie przynosi pożytku. Ostatecznie w obu przypadkach mogą spotkać nas przykrości, a można to zrobić przed czasem łatwo i przyjemnie.

Tylko do 30 kwietnia mamy czas na złożenie rozliczenia rocznego z dochodów, które osiągnęliśmy w 2007 roku. W marcu powinniśmy mieć skompletowane dokumenty źródłowe (PIT-11/8B) ponieważ już minął termin dostarczenia ich przez płatników podatku.

Jeżeli pracowałeś na umowę o pracę, o dzieło, umowę zlecenie, otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych, bądź udzieliłeś praw autorskich do określonego dzieła zaliczkę na podatek potrącał twój płatnik, do końca lutego br., powinieneś otrzymać (PIT-11/8B). Jeżeli otrzymywałeś rentę bądź emeryturę otrzymałeś z ZUS (PIT-40/PIT-11), ZUS dostarczył ci także PIT-11 za okres świadczenia chorobowego, który wypłacał - chorobowe powyżej 33 dni w roku.

Jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie łączy się z innymi dochodami, termin ich rozliczenia minął 31 stycznia br.) musisz przygotować księgę przychodów i rozchodów, uwzględnić różnice remanentowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Najpierw program komputerowy

- IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - przygotowało bezpłatną wersję dla użytkowników indywidualnych. Autor programu zachęca aby przekazać 1 procent dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Można zakupić licencję dla celów komercyjnych.
- TaxNet - program Rozliczenie Roczne podatki.pl 2007 jest przeznaczony do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych. Użytkownicy programu Kalkulator IP - mogą używać programu w celach usługowych bez żadnych opłat dodatkowych
- Elfin Jupiter 2007 - program w wersji Standard dostępny jest nieodpłatnie dzięki współpracy z Dziennikiem. Bezpłatna wersja umożliwia wypełnienie dwóch deklaracji. Dostępne także wersje Premium dla użytkowników indywidualnych oraz PRO do komercyjnego używania przez biura rachunkowe oraz doradców podatkowych.
Więcej programów: http://wypelnianiepitow.info

Skala podatkowa

Pit-37 pole 101 zawiera tajemnicze opis: "Obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy". Program komputerowy potrafi sobie z tym poradzić, warto jednak poznać zasady tego mechanizmu.
Zobacz: Skala podatkowa za rok: 2007.

Przykład:
Podatek osobisty od dochodu 50.000 zł osiągniętego w roku 2007 przez samotnego podatnika, oblicza się następująco:
(43.405 x 0,19 - 572,54) + ((50.000 - 43.405) * 0,30) = 9.652,91 zł,
lub korzystając ze skali podatkowej: (7.674 zł 41 gr + 30% od nadwyżki ponad 43.405 zł) = 9.652,91 zł

Podatek osobisty od dochodu 50.000 zł osiągniętego w roku 2007 przez podatnika, którego małżonek nie osiągnął żadnych dochodów. Podatek obliczamy według skali podatkowej od połowy dochodu osiągniętego przez małżonków i mnożymy go przez dwa.
50.000 / 2 = 25.000
25.000 x 0,19 - 572,54 = 4.177,46
4.177,46 x 2 = 8.354,92 zł.

Odliczenia, to co podatnik lubi najbardziej

Odliczenia od podatku ( załącznik PIT/O ) dzielimy na dwa rodzaje, odliczenia od dochodu, np. darowizny, ulga rehabilitacyjna, internet i nabycie nowych technologii, oraz od podatku, np. ulga za wyszkolenie uczniów, ulga z tytułu wychowywania dzieci. Pierwszy rodzaj ulg jest szczególnie korzystny dla podatników osiągających dochody w drugim i trzecim progu podatkowym, niestety pole manewru jest dosyć wąskie.

Wspomnijmy o kilku z nich. Ulga rehabilitacyjna. Bez limitu można odliczyć wydatki takie jak adaptacja i wyposażenie mieszkań, przystosowanie pojazdów mechanicznych, odpłatność za pobyt na leczeniu, o ile nie była refinansowana, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu. Przy podejmowaniu decyzji co należy, a co nie należy odliczyć od dochodu, warto odpowiedzieć na pytanie czy wydatek był wymuszony niepełnosprawnością podatnika.

Więcej o uldze rehabilitacyjnej w artykule Anny Welsyng.

Ulga na internet

Trzeba pamiętać, że wydatki na internet powinny być dokumentowane fakturami VAT, a ponadto należy zachować dowody wpłat. Wpłaty za rok 2007 dokonane po 1.1.2008 roku nie będą zaliczone na poczet ulgi. Osoba, na którą są wystawiane faktury powinna posiadać tytuł prawny do lokalu.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci

Tak zwana ulga prorodzinna jest hitem tegorocznych rozliczeń, uchwalona w pierwotnej wersji wynosiła 120 zł na jedno dziecko. W okresie przedwyborczym PiS zaproponowało nowelizację na poziomie 572,74 zł, ostatecznie głosami ówczesnej opozycji przeforsowano kwotę 1.145,08 zł.

Nie oznacza to jednak, że osoba, czy rodzina wychowująca dzieci automatycznie otrzyma taką sumę. Zwrot podatku nie może przekroczyć zaliczek jakie wpłacił podatnik. Od roku 1999 zaliczki wpłacane do urzędu skarbowego znacząco się zmniejszyły, ponieważ z naszego podatku finansowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, wpłacana jest do ZUS, tej części podatku fiskus nam nie zwróci. Mimo tego, że ulga prorodzinna jest krokiem w dobrym kierunku, niestety jej głównym adresatem są wielodzietne, bardzo dobrze zarabiające, rodziny. Jeżeli chcesz się dowiedzieć na jaki zwrot możesz liczyć, sprawdź wysokość swojej zaliczki pobranej przez płatnika (PIT-11 kolumna E), jeżeli otrzymywałeś emeryturę, rentę, lub chorobowe wypłacane przez ZUS.

Policzmy dzieci, bo nie za każde przysługuje ulga. Ulga dotyczy dzieci małoletnich, a także dzieci, bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny; oraz dzieci uczące się do ukończenia 25 lat o ile nie uzyskały dochodów w wysokości powodującej obowiązek zapłaty podatku (ponad 3.015 zł).
Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, nie tracąc prawa do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem (na wspólnym opodatkowaniu zyskują 572,54 zł), w ich przypadku, a i przypadku małżeństw sposób odliczenia ulgi jest prosty. W załączniku PIT/O pola 35-37 wypełniają liczbę dzieci i kwotę do limitu 1.145,08 za jedno dziecko. Jeżeli kwota ulgi przekracza podatek podatnika, należy są odpowiednio zmniejszyć, i resztę odliczyć od współmałżonka, także wtedy gdy rozliczają się osobno.

Zwłaszcza wtedy gdy rodzice rozliczają się osobno należy uważać aby nie przekroczyć limitu. Ulga na dzieci wywołała falę pytań kto, jak, kiedy i w jakiej części odlicza ulgę na dzieci. Dobrze, jest wypełnić oba pity w porozumieniu, a gdy porozumienie jest trudne do osiągnięcia (rozwód, separacja) dobrze jest podpisać umowę w jakiej części oboje rodzice uwzględnią ulgę. Trzeba jednak pamiętać, że o ile małżonkowie nawet nie mieszkający razem mogą dowolnie podzielić ulgę, o tyle dla osób rozwiedzionych istotną kwestią jest u kogo dzieci faktycznie zamieszkiwały, i tylko te miesiące rodzic może odliczyć. 1145,08 zł / 12 = 95,42 zł za każdy miesiąc.

Więcej o uldze z tytułu wychowywania dzieci w Gazecie Podatnika.

1 procent

Na koniec trzeba wspomnieć w zmianie w przekazywaniu jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego. W ubiegłych latach należało osobiście dokonać przelewu, w tym roku nie trzeba sięgać do kieszeni, wystarczy wskazać OPP oraz jej numer KRS (Pit-37 pola: 124-126). Aby wskazać konkretne dziecko należy wpisać jego nazwisko i imię w pole: "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (Pit-37 pole 123).
Zobacz także:
- Komunikat MF w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz OPP ;
- Nowe zasady odpisu 1 procenta podatku
- Lista OPP na dzień 30 listopada 2007 r. liczy 5602 organizacje
(źródło: Monitor Polski z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 99, poz. 1078)

Autor jest doradcą podatkowym i prowadzi niewielką kancelarię podatkową.
Kilka innych wątków poruszono w ubiegłorocznym artykule: PIT roczny. Skąd ściągnąć bezpłatny program do rozliczeń