2008.07.01 Jak PFRON wziął rencistów pod biurokratyczny walec

Od nowego roku zmieniły się zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców. Osoby, które do tej pory płaciły wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, płacą teraz wszystkie składki, a część wydatków ma im refundować PFRON na podstawie poprawnie wypełnionych wniosków.

Jeśli przedsiębiorca zarejestrował się do końca stycznia 2008 r. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miał szansę otrzymać na czas numer identyfikacyjny. Termin złożenia pierwszego wniosku o wypłatę refundacji składek mijał z końcem lutego. Z zapowiedzi pracowników PFRON wynikało, że przekroczenie tego terminu (29 lutego) i każdorazowo ostatniego dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy pozbawi rencistę refundacji. Podobnie miało stać się gdy zaległość wobec PFRON przekroczą 100 zł.

Pierwsze wnioski niepełnosprawni przedsiębiorcy wysłali pod koniec lutego, później marca i kwietnia. Z dyskusji na forach internetowych można się było dowiedzieć, że pierwsze wypłaty refundacji z PFRON dotarły na ich konta… wczoraj, tj. 30 czerwca. Chciałoby się powiedzieć "zima zaskoczyła drogowców", ale nie. Urzędnikom, w odróżnieniu od drogowców, biurokratyczna machina sprawia, że mają na kogo zrzucić winę, na przedsiębiorców, przez ich błędy.

To będzie nudny przewód

Muszę opisać detale wypełniania trzech druków, które co miesiąc zobowiązany jest wypełnić przedsiębiorca – rencista. Dla ułatwienia przyjmijmy, że nie zatrudnia pracowników. Zajmiemy się wersją papierową, chociaż PFRON udostępnia składanie wniosków droga elektroniczną.

1. Wn-U Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
2. Wn-U(ii) Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, część II
3. INF-U-G Miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne i stopniu niepełnosprawności

Wn-U

Przerażają już same nazwy, nie ma w nich błędów, ani powieleń, zapewniam, że to pisownia oryginalna. Zasadniczo najłatwiejszy jest wniosek (nr 1): Wn-U. Numer w rejestrze PFRON, dane osobowe, okres (miesiąc, rok), wniosek zwykły lub korygujący, ten drugi się z pewnością przyda, liczba i rodzaj dokumentów - tutaj już pojawiły się błędy, bo część przedsiębiorców wysyłała właśnie jedynie ten wniosek, a potrzebne są jeszcze dwa. W tym wniosku wpisujemy także należną kwotę refundacji, choć ta niejako obliczana jest dopiero na drugim wniosku Wn-U(ii), o nim teraz kilka słów.

Wn-U(II)

(Nr 2) Wn-U(II) - Kod PKD swojej działalności nie jest trudno znaleźć, ale warto pamiętać, że ma on 5 znaków a nie 4, (4 cyfry i litera). Pole 17 - Identyfikator adresu wnioskodawcy, 7 cyfr - zacytowałbym tutaj całe trzylinijkowe wyjaśnienie, ale powstrzymam się, odszukam Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 157 poz. 1031, i wiem już, że dla Sieradza należy wpisać identyfikator: 1014011, a Warszawa to w urzędniczym języku… o przepraszam, która Warszawa? Jest ich 18, więc weźmy: Warszawa-Mokotów to 1431058.
Idźmy dalej, będzie tylko gorzej.
Pole 37.1 - Forma prawna pracodawcy, po długich sporach na forach i sprzecznych informacjach płynących z PFRON internauci ustalili, że rencista nie wypełnia tego pola, ani części 40, co ciekawe, przedsiębiorca zatrudniający pracowników wpisuje 99.
Pole 37.2 - Forma prawna pracodawcy będącego przedsiębiorcą, niekonsekwentnie do poprzedniego pola gdzie ustaliliśmy, że nasz bohater nie jest pracodawcą to pole wypełniamy (4 linijki wyjaśnień), tutaj nie pomogło sięgnięcie do: Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 133 poz. 923, byłem zmuszony skorzystać z podpowiedzi Rzeczpospolitej, która zatytułowała swój artykuł (oby nigdy nie trafił do płatnego archiwum): "Trudna droga przedsiębiorczych rencistów do refundacji składek", no i znalazłem - wpisujemy 2, (czyli: beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D).
Pole 38 - Forma własności - tutaj już objaśnienia całkiem wprowadzają w błąd, bo sugerują 0 - mikroprzedsiębiorca, a Rzeczpospolita prostuje: 4 - krajowa osoba fizyczna (na podstawie: Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 69 poz. 763).
Pole 39 - Wielkość przedsiębiorcy - 0 mikroprzedsiębiorca, wyjaśnienia odsyłają do nr 9, ale zapewniam, że trzeba czytać wyjaśnienie nr 10.
Pole 40 - jak wspomnieliśmy opuszczamy, to nie koniec.

INF-U-G

(Nr 3) INF-U-G - Byłby prosty, gdyby wnioski przyjmował człowiek, ale wnioski opracowuje algorytm, a ten z zasady ma rozumu mniej niż pięciolatek. Co ja piszę, on wcale nie ma rozumu.
Pole 13 - Okres prowadzenia działalności gospodarczej, by nikomu nie przyszło na myśl liczenie miesięcy i lat działalności, szybko odsyłam do wyjaśnień: "wpisać liczbę dni prowadzenia w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej, czyli dla lutego: 29, dla marca: 31 itd, ale… pole 14 (ogółem) też 29, i jedno z pól 15-17 (stopień niepełnosprawności) też 29. Jeżeli algorytm nie odnajdzie 3x 29, przedsiębiorca dostanie takie pismo…

Czas korekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa do złożenia korekty dokumentu 21291125 z dnia 2008-06-18. Przyczyną wezwania jest:
1) Nie został wysłany zgłoszeniowy WN-U cz.II w wersji 1; albo: 2) Suma kwot refundacji z poprawnych załączników INF-U-P/INF-U-A/INF-U-G nie jest równa kwocie wnioskowanej na WN-U; albo: 3) ze względu na błędy w sekcji E na dokumencie WN-U cz.II; albo: 4) niezgodna z algorytmem sekcja C we wniosku INF-U-G, albo: wszystkie razem.
A do tego wytłuszczonym drukiem: Korekty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezachowanie terminu, o którym mowa powyżej spowoduje pozostawienie informacji lub wniosku bez rozpatrzenia.

Jeszcze jedno słowo, jeżeli nie wiesz jakiego wniosku dotyczy w/w pismo, polecam prześledzenie bardzo długiego (41 znaków) numeru sprawy, pod koniec ciągu można znaleźć np. /02-2008/SY - co oznacza, że sprawa dotyczy wniosku wysłanego pod koniec marca za 02.2008 r. (a nie z 18.06 jak widnieje na piśmie). Mówią, że organ nieużywany zanika. Wyjątkowo spokojny jestem o sprawność umysłową polskich rencistów.


Pozdrawiam żonę niepełnosprawnego przedsiębiorcy z forum: kadry.infor.pl, której samozaparcie i chęć pomocy towarzyszom niedoli zachęciła mnie do opisania tego absurdu.