Czarna wdowa polskiego systemu podatkowego!

Kto to taki? Ubezpieczenie zdrowotne.

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Dz. U. z dnia 26 marca 1997 r.) - Art. 172. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

1999.01.01 - W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawił się zapis: "Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne"

2003.04.01 - Przedsiębiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości za każdy miesiąc, tracąc prawo do pomniejszania podstawy za dni chorobowego, lub za dni w których nie była prowadzona działalność.
Zmienia się także podstawa opłacania składek (art. 23 ust. 2 w związku z art. 221 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Dz.U. z 17.03.2003 r. nr 45, poz. 391) - kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2002 r., włącznie z wypłatami z zysku.


2003.01.01 - składka zdrowotna 8%, prawo do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Straty łącznie w roku 2003
- przedsiębiorca opłacający pełny zus - 44,03 zł
- osoba zatrudniona przy płacy minimalnej 800 zł brutto - 19,56 zł
- osoba zatrudniona przy płacy średniej 2200 zł brutto - 53,64 zł

2004.01.01 - składka zdrowotna 8,25%, prawo do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Straty łącznie w roku 2004
- przedsiębiorca opłacający pełny zus - 103,64 zł
- osoba zatrudniona przy płacy minimalnej 824 zł brutto - 40,20 zł
- osoba zatrudniona przy płacy średniej 2300 zł brutto - 112,20 zł

2005.01.01 - składka zdrowotna 8,5%, prawo do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Straty łącznie w roku 2005
- przedsiębiorca opłacający pełny zus - 162,01 zł
- osoba zatrudniona przy płacy minimalnej 849 zł brutto - 62,04 zł
- osoba zatrudniona przy płacy średniej 2400 zł brutto - 175,56 zł

2006.01.01 - składka zdrowotna 8,75%, prawo do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Straty łącznie w roku 2006
- przedsiębiorca opłacający pełny zus - 226,80 zł
- osoba zatrudniona przy płacy minimalnej 899,10 zł brutto - 87,71 zł
- osoba zatrudniona przy płacy średniej 2500 zł brutto - 243,84 zł

2007.01.01 - składka zdrowotna 9%, prawo do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Straty łącznie w roku 2007
- przedsiębiorca opłacający pełny zus - ok. 290 zł
- osoba zatrudniona przy płacy minimalnej 936 zł brutto - 114,12 zł
- osoba zatrudniona przy płacy średniej 2600 zł brutto - 317,04 zł

Zaniechanie poboru podatku? Tak, ale nie składki zdrowotnej - http://www.vat.pl/pages/i/1767.php