Koran

1. Otwierająca - Al-Fatiha
1:1 W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
1:2 Chwała Bogu, Panu światów,
1:3 Miłosiernemu i Litościwemu,
1:4 Królowi Dnia Sądu.
1:5 Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
1:6 Prowadź nas drogą prostą
1:7 Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.

2. Krowa - Al-Bakara
2:2 To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych;
2:6 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą.
2:18 Głusi, niemi i ślepi - oni nie zawrócą.

KORAN / BIBLIA

2:8 Wśród nich są tacy, którzy mówią: "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi.
2:9 Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują.
2:11 A kiedy im mówią: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!" oni mówią: "My tworzymy tylko dobro!"

(Mateusza 7:21-23 NW) :
Nie każdy, kto do mnie mówi: 'Panie, Panie', wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nadejdzie dzień, gdy wielu mi powie: "Panie, Panie, czy w twoim imieniu nie prorokowaliśmy? Czy w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I czy w twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu potężnych dzieł?' Ale ja im wtedy oświadczę: 'Nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode mnie, wy, którzy postępujecie niegodziwie!'