Koran: Kto Karze

1:7 Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.
2:7 Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna.
2:10 W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią.
2:15 Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep.
2:17 Oni są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak iż nie mogli widzieć.
2:19 Bóg obejmuje niewiernych.
2:20 Jeśliby zechciał Bóg, to zabrałby im słuch i wzrok.