VZM

Zwrot VAT na materiały budowlane
Pliki źródłowe do przepisów Ministerstwa Budownictwa
źródło: http://www.mb.gov.pl/default.asp?id=14&mnu=14

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego