VZM Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Pity w czerwcu? To jakaś pomyłka! Chyba, że dla maruderów, którzy nie zdążyli rozliczyć się w kwietniu. Nic z tych rzeczy, zobacz, może i ty powinieneś złożyć w urzędzie skarbowym druk VZM.

vzm.jpg

Przed 1 maja 2004 roku, czyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, podatek VAT na większość materiałów budowlanych w Polsce wynosił 7%. Polski rząd, naciskany przez UE, bardzo długo upierał się przy utrzymaniu tej stawki, argumentując koniecznością wspierania inwestycji budowlanych w swoim kraju.
Ostatecznie podniósł stawkę, lecz aby złagodzić skutki podniesienia od 1 maja 2004 roku z 7 do 22 proc. podatku na materiały budowlane rząd zapowiedział wprowadzenie przepisów o zwrocie VAT dla osób budujących własny dom lub prowadzących remont. Przepisy te mimo oporów Ministerstwa Finansów, które szacowało koszt ustawy na 4,5-18 mld zł. weszły w życie 1 stycznia 2006 roku. (Zobacz bezpośrednio przepisy: tutaj.
Zgodnie z ustawą rekompensaty dotyczą wydatków na cele budowlane, udokumentowanych fakturami, za okres od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Typowe kłopoty

Ustawa umożliwia dwie formy składania wniosków o zwrot VAT, jednorazowo na koniec inwestycji, bądź co roku w trakcie jej trwania. Zatem podatnicy, którzy nie złożyli wniosku w ubiegłym roku, pierwsze z nich składano do 30 czerwca 2006 roku, nadal posiadają prawo do rozliczenia wszystkich wydatków jakie ponieśli od 1 maja 2004 roku, o ile posiadają faktury, które te wydatki udokumentują.
W związku ze zwrotem VAT przewijają się stale dwa zjawiska. Pierwsze, to powszechna nieświadomość tego, że zbieranie faktur na materiały budowlane po 1 stycznia 2006 roku nadal ma sens. Powszechny komunikat, który dotarł do społeczeństwa brzmiał tak: "z dniem 31 grudnia 2005 roku zlikwidowana została jedna z najpopularniejszych ulg - ulga remontowa". W tle bez echa pojawiły się przepisy o zwrocie vat z materiałów budowlanych, które jak dotąd ulga remontowa wymagały dokumentowania wydatków fakturami.
Druga sprawa to klasyfikacja materiałów, tzw. PKWiU. Do dnia wejścia do Unii, sprzedawcy mieli obowiązek uzasadniać stosowanie stawki 7 proc. odpowiednim symbolem PKWiU. Od 1 maja 2004 roku, stawka wzrosła do 22 proc. i z tego obowiązku sprzedawcy zostali automatycznie zwolnieni. Jednak przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2006 roku, uzależniły zwrot VAT właśnie na podstawie tej klasyfikacji (zobacz: załącznik do obwieszczenia MTiB z dnia 30.12.2005).

Co zrobić gdy faktura nie zawiera PKWiU?

Najprostszą metodą jest zwrócić się do sprzedawcy o odnalezienie brakujących symboli. Możemy się spotkać z argumentacją, że firmy nie mają obowiązku odszukiwać takich informacji, zwykle jednak pomaga przypomnienie o pewnej zależności, że niezadowolony klient jest gorszy od dziesięciu zadowolonych. Oczywiście numerów PKWiU nie wolno nanosić ręcznie na posiadane faktury VAT, faktura nie może zawierać poprawek. Dla urzędów skarbowych w zupełności wystarczy dołączona lista materiałów, z odpowiednimi numerami PKWiU, które będą uzasadniać zwrot VAT.

Skąd ściągnąć program

Obsługa programów jest dosyć intuicyjna. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na szczegóły. Wydatki na materiały budowlane z 2004 i 2005 roku najprawdopodobniej były odliczone na zeznaniach rocznych za te lata. To nie dyskwalifikuje tych wydatków, jednak zwrot VAT jest w takiej sytuacji nieco mniejszy, dla nich przygotowano załącznik VZM-1/B, dla pozostałych wydatków załącznik VZM-1/A. Wraz ze złożeniem wniosku VZM-1 należy złożyć kopie wszystkich faktur (oryginały do wglądu) oraz kopię pozwolenia na budowę, bądź kopię potwierdzającą tytuł prawny do lokalu (budynku).

  • Formularze VZM-1 podatki.pl - program bezpłatny przy wykorzystaniu dla celów niekomercyjnych, dla celów komercyjnych 73,20 zł brutto
  • e-Druki VZM - Program można testować bez opłat. Jeśli program spełnia Twoje wymagania należy pobrać klucz prywatny - 6,10 zł, licencja zwykła - 30,50 zł.

Co po 1 stycznia 2008 roku?

Na podstawie aktualnych przepisów nie będzie można się ubiegać o zwrot vat po 1 stycznia 2008 roku. Mimo to sprawa nie jest ostatecznie przesądzona. cyt. za: Ernst&Young: "Andrzej Aumiller, minister budownictwa, przekazał resortowi finansów ekspertyzę przygotowaną przez Ernst & Young, z której wynika, że zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie powinien budzić zastrzeżeń Komisji Europejskiej.
– Mówimy o refundacji wydatków, a nie zwrocie VAT. Materiały budowlane pozostaną opodatkowane 22-proc. stawką i od takiej stawki Polska będzie odprowadzać pieniądze do budżetu unijnego – tłumaczy minister budownictwa."

Warto przypomnieć, że przełom 2004 i 2005 roku charakteryzował się stagnacją na rynku materiałów budowlanych, zdezorientowani podwyżką VAT klienci tak bardzo ograniczyli swoje inwestycje, że wielu przedsiębiorcom z branży budowlanej groziło widmo likwidacji działalności. Nie dysponuję szacunkami, ale przynajmniej część strat budżetu, o których wspominało Ministerstwo Finansów przed wprowadzeniem przepisów o zwrocie VAT, zostało z nawiązką zniwelowane boomem na materiały budowane, który obserwujemy od wielu miesięcy. Może to cenna wskazówka, aby taką odważną decyzję, powtórzyć jeszcze raz i zgodnie z zaleceniami ministra budownictwa przedłużyć rekompensaty do roku 2012.