Zus 2010

Ubezpieczenia Społeczne

Obwieszczenie MPiPS z dnia 11.12.2009 - 3.146 zł
3.146 zł x 0,6 = 1.887,60 zł

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność: minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 1.887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2010)

Składki ZUS na rok 2010:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 559,49 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 368,46 zł
rentowe (6 proc.) - 113,26 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 46,25 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 31,52 zł

Mały ZUS: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2010 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.). 1317 zł x 0,3 = 395,10 zł

Składki ZUS na rok 2010:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 117,11 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 77,12 zł
rentowe (6 proc.) - 23,71 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 9,68 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 6,60 zł

Ubezpieczenie Zdrowotne

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.01.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r. Monitor Polski z 2010 r. Nr 4, poz. 39 - 3.456,61 zł
3.456,61 zł x 0,75 = 2.592,46 zł


ZUS-2011 - ZUS-2012 - ZUS-2013