Zus 2011

Obwieszczenie MPiPS z dnia 15.12.2010 - 3.359 zł
3.359 zł x 0,6 = 2.015,40 zł

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność: minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2010)

Składki ZUS na rok 2011:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 597,37 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 393,41 zł
rentowe (6 proc.) - 120,92 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 49,38 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 33,66 zł

fundusz pracy (2.45 proc.) - 49,38 zł

Mały ZUS: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2010 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.). 1386 zł x 0,3 = 415,80 zł

Składki ZUS na rok 2011:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 123,24 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 81,16 zł
rentowe (6 proc.) - 24,95 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 10,19 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 6,94 zł

Ubezpieczenie Zdrowotne

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.01.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r. Zob. Obwieszczenie - 3.605,74 zł
3.605,74 zł x 0,75 = 2.704,31 zł

2.704,31 x 0,09 = 243,39


ZUS-2010 - ZUS-2012 - ZUS-2013