ZUS 2012

Obwieszczenie MPiPS z dnia 16.12.2011 - 3.526 zł
3.526 zł x 0,6 = 2.115,60 zł

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność: minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.115,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2011)

Składki ZUS na rok 2012:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 627,07 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 412,97 zł
rentowe (6 proc.) - 126,94 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 51,83 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 35,33 zł
+
fundusz pracy (2.45 proc.) - 51,83 zł

Mały ZUS: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.). 1500 zł x 0,3 = 450,00 zł

Składki ZUS na rok 2012:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 133,39 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 87,84 zł
rentowe (6 proc.) - 27,00 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 11,03 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 7,52 zł

Od 01.02.2012 została podniesiona składka rentowa o 2%:

Ubezpieczenie społeczne łącznie: 669,38 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 412,97 zł
rentowe (8 proc.) - 169,25 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 51,83 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 35,33 zł
- od 01.04.2012 (1,93 proc.) - 40,83 zł, czyli łącznie: 674,88 zł
+
fundusz pracy (2.45 proc.) - 51,83 zł

Mały ZUS:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 142,39 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 87,84 zł
rentowe (8 proc.) - 36,00 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 11,03 zł
wypadkowe (1,67 proc.) - 7,52 zł

Ubezpieczenie Zdrowotne

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.01.2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. Zob. Obwieszczenie - 3.771,08 zł
3.771,08 zł x 0,75 = 2.828,31 zł

2.828,31 x 0,09 = 254,55


ZUS-2010 - ZUS-2011 - ZUS-2013