Zwrot VAT na materiały budowlane

źródło: http://www.mb.gov.pl/default.asp?id=14&mnu=14

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT
Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. - wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego